EGYPT - Spring 2019 Auctıon - World Paper Money Auction

Display by: GridGridList
Egypt, 25 Piastres, ...
 
Egypt, 25 Piastres, 1941, POOR, p10c
 

Lot 270

EGYPT

Egypt, 25 Piastres, 1941, POOR, p10c


Estimate:
10,00/20,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 10 Pounds, ...
 
Egypt, 10 Pounds, 1969-1978, UNC, p46
 

Lot 271

EGYPT

Egypt, 10 Pounds, 1969-1978, UNC, p46


Estimate:
15,00/30,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 1 Pound, 2005, UNC, p50h, BUNDLE
 

Lot 272

EGYPT

Egypt, 1 Pound, 2005, UNC, p50h, BUNDLE


Estimate:
20,00/40,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 1 Pound, 2005, UNC, p50h, BUNDLE
 

Lot 273

EGYPT

Egypt, 1 Pound, 2005, UNC, p50h, BUNDLE


Estimate:
20,00/40,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 1 Pound, 2005, UNC, p50h, BUNDLE
 

Lot 274

EGYPT

Egypt, 1 Pound, 2005, UNC, p50h, BUNDLE


Estimate:
20,00/40,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 1 Pound, 2005, UNC, p50h, BUNDLE
 

Lot 275

EGYPT

Egypt, 1 Pound, 2005, UNC, p50h, BUNDLE


Estimate:
20,00/40,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 25 Piastres, ...
 
Egypt, 25 Piastres, 1980, UNC, p54, (Total 4 ...
 

Lot 276

EGYPT

Egypt, 25 Piastres, 1980, UNC, p54, (Total 4 banknotes)


Estimate:
10,00/20,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 100 Pounds, ...
 
Egypt, 100 Pounds, 1994-1997, UNC, p61
 

Lot 277

EGYPT

Egypt, 100 Pounds, 1994-1997, UNC, p61


Estimate:
25,00/50,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, ...
 

Lot 278

EGYPT

Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, BUNDLE


Estimate:
50,00/100,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, ...
 

Lot 279

EGYPT

Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, BUNDLE


Estimate:
50,00/100,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, ...
 

Lot 280

EGYPT

Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, BUNDLE


Estimate:
50,00/100,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, ...
 

Lot 281

EGYPT

Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, BUNDLE


Estimate:
50,00/100,00 $
Starting price:
1,00 $
Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, ...
 

Lot 282

EGYPT

Egypt, 50 Piastres, 1994-2007, UNC, p62, BUNDLE


Estimate:
50,00/100,00 $
Starting price:
1,00 $

Spring 2019 Auctıon - World Paper Money Auction

Categories

Auction: Spring 2019 Auctıon - World Paper Money Auction


Paper Money - all auctions